Često postavljana pitanja

Što je FirePro generator aerosola?

Generator aerosola je kompaktna jedinica koja sadrži krutu smjesu za stvaranje aerosola, koja se prilikom kontroliranog procesa izgaranja unutar generatora pretvara u sitne čestice kalijevih spojeva koje gase požar, znatno učinkovitije od trenutno postojećih alternativa. Generatori aerosola su ugrađeni u metalna kućišta ili kućišta od nehrđajućeg metala (inox). Namijenjeni su gašenje određene površine (gašenje mlazom) ili za gašenje zatvorenog prostora (ispunjenjem prostora). Ne zahtijevaju cjevovode, mlaznice ili ostalu distribucijsku opremu. Generator aerosola zapravo djeluje kao samostalni uređaj koji skladišti, proizvodi i isporučuje sredstvo za gašenje požara.

Da li se generatori aerosola mogu puniti nakon pražnjenja?

Ne. Generatori aerosola su projektirani kao uređaji za jednokratnu upotrebu. Nakon aktivacije, vrijeme uspostave funkcionalnog sustava gašenja je minimalno jer je potrebno samo montirati i spojiti novi uređaj što predstavlja jednostavnu i brzu operaciju.

Kako djeluje?

Vrlo stabilna smjesa za stvaranje aerosola je smještena unutar kućišta generatora. Nakon aktivacije pomoću aktivatora, generator počinje proizvoditi jako sitne čestice – aerosol, koji je deset puta djelotvorniji od bilo kojeg trenutno postojećeg sredstva za gašenje na tržištu. Oslobođeni aerosol s niskim tlakom prolazi kroz filtar za hlađenje u kojem se temperatura aerosola drastično smanjuje prije izlaska kroz izlazne otvore generatora, i samim time ne predstavlja opasnost za okolinu. Pravilan smještaj generatora aerosola unutar štićenog područja osigurava ispravni mlaz i distribuciju vrlo djelotvornog aerosola u štićeni prostor

Da li se gašenjem smanjuje razina kisika u prostoru?

Ne, razina kisika se ne mijenja.

Na koji način se gasi požar?

Za razliku od ostalih sredstava koji rade na principu oduzimanja razine kisika (ugušivanjem) ili hlađenjem, aerosolno sredstvo gasi požar kemijskom interakcijom sa slobodnim radikalima. Mlaz aerosola sadrži vrlo sitne čestice (1-2 mikrona) kalijevih spojeva stvarajući veliku površinu koja sudjeluje u interakciji s vatrom. Prilikom reakcije aerosola s plamenom dolazi do raspadanja molekula kalijevih soli (K2CO3) i oslobađanja kalijevih radikala (K*). Isti se vezuju s ostalim slobodnim radikalima iz plamena (hidroksilima) stvarajući stabilne negorive spojeve kao što je KOH. Ta kemijska reakcija gasi požar bez oduzimanja kisika.

Kakva je efikasnost?

FirePro je vrlo efikasan. Testovi pri gašenju požara klase B su pokazali da je 5 puta djelotvorniji od halona i više od deset puta djelotvorniji od trenutno postojećih halonu alternativnih sredstava za gašenje. Time se drastično smanjuju zahtjevi za količinom sredstva za gašenje i prostorom.

Gdje se može koristiti?

Pogodan je za korištenje u zatvorenim prostorima gdje postoji rizik nastanka požara zbog prisutnosti krutih zapaljivih materijala, tekućih zapaljivih materijala te električne opreme. Održava inertnost prostora kroz duže vrijeme (60-120 min.), što sprječava ponovno zapaljenje požarišta. Dodatna prednost je što se FirePro ne razgrađuje kod visokih temperatura, za razliku od HFC plinova, koji kod visokih temperatura stvaraju štetne spojeve kao što su fluorovodična kiselina.

Da li je siguran za okoliš?

Da. FirePro ne djeluje na globalno zagrijavanje i ne oštećuje ozonski sloj što potvrđuju brojna ispitivanja i certifikati. Svi FirePro proizvodi nose zelenu oznaku o neškodljivosti za okoliš. Kemijska ispitivanja pokazuju da generatori aerosola nemaju štetnog djelovanja na vodu, zrak, klimatske uvjete, životinje, biljke i mikroorganizme.

Da li je siguran za osjetljivu opremu?

Da, prema rezultatima istraživanja jednog od najutjecajnijih i najkvalificiranijih laboratorija u svijetu, (Dutch National Aerospace Laboratory – NLR) primjena FirePro tehnologije ne uzrokuje nikakvu štetu na osjetljivoj elektroničkoj opremi. Iz predostrožnosti, uvijek je preporučljivo da se površine provjere i očiste nakon aktivacije aerosola.

Da li je siguran za osoblje?

Aerosol je neškodljiv za zdravlje ljudi pri normalno projektiranim koncentracijama, što potvrđuju certifikati međunarodnih institucija (National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene), jednako kao i Hrvatski institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.

Da li je pod tlakom?

Ne, generatori aerosola nisu pod tlakom, niti sadržavaju bilo kakva pirotehnička sredstva i samim time mogu biti u blizini, ili još bolje u središtu požara bez ikakve opasnosti (za razliku od drugih medija koji se nalaze pod tlakom i samim time podliježu svim ograničenjima kod upotrebe).

Da li je FirePro sustav skup?

Ne. FirePro sustavi su vrlo isplativi. Stvarni troškovi ovise o veličini prostora, zabrtvljenosti prostora, klasi požara. Općenito montirani sustav će biti značajno jeftiniji u odnosu na alternativu. To je zbog malog iznosa potrebnog sredstva za gašenje te zbog toga što su troškovi montaže drastično manji jer nisu potrebne boce pod tlakom, cijevi i mlaznice. FirePro generatori aktivirani termičkom aktivacijom dodatno smanjuju troškove jer nisu potrebni uređaji za detekciju i električnu aktivaciju.

Koja je životna doba?

Životna doba FirePro generatora aerosola je 15 godina.

Što je termički aktuator?

Obično se ugrađuje na manje jedinice generatora aerosola i služi za termičku aktivaciju generatora aerosola (temp. aktivacije 57, 68, 79, 93, 141, 182 °C). FirePro termički aktuatori su vrlo primjenjivi za male zatvorene prostore kao što su elektronička kućišta, rasklopni ormari, server ormari i sl.

Koja su područja primjene?

 • Industrija
 • Profesionalne vatrogasne brigade
 • Pomorstvo
 • Prostori s eksplozivnom atmosferom
 • Jahte i plovila za zabavu
 • Automobili
 • Zrakoplovi
 • Uredi i trgovine
 • Banke
 • Računala
 • Elektronika
 • Transport
 • Kućanstva
 • Arhive
 • Skladišta
 • Vojska

Koliki su troškovi održavanja?

Troškovi održavanja ovise o ugrađenom sustavu zaštite. Kod sustava s termičkom aktivacijom generatora aerosola, troškovi su minimalni i svode se na periodičke vizualne provjere generatora aerosola i štićenog prostora, te se utvrđuje da generatori nisu oštećeni i da instalirani sustav odgovara projektu. Sustavi s električnom aktivacijom zahtijevaju standardu proceduru kontrole sustava detekcije i upravljanja, uključujući i provjeru svih pomoćnih uređaja.

Postoji li NFPA standard za sustave gašenja požara s aerosolom?

Da. Sustavi za gašenje sa aerosolom su pokriveni sa NFPA 2010, standardom za sustave za gašenje sa aerosolom, izdanje 2006.

Posjeduje li FirePro certifikate?

Da, FirePro je vodeći sustav gašenja aerosolom u svijetu koji posjeduje najveći broj certifikata i atesta širom svijeta, od Europskih laboratorija pa do SAD-a i Australije. Certifikati su izdani za različite primjene, od standardnih stabilnih sustava za gašenje pa do brodskih aplikacija ili aplikacija unutar uređaja (IBM). Najveći broj certifikata u konkurenciji potvrđuje vrhunsku kvalitetu i performanse ovog proizvoda.

Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte.