Što je aerosol?

Aerosol - čestice veličine od nekoliko mikrometara (10-6) do nekoliko nanometara (10-9) koje su raspršene u zraku u obliku magle ili dima. Osnovni sastojak FirePro aerosola za gašenje požara su kalijevi spojevi.

 • Već u 15. Stoljeću, kalijeve soli su bile korištene u Njemačkoj kao efikasno prijenosno sredstvo za gašenje požara.
 • Sredinom 20-tog stoljeća jedan od vodećih svjetskih instituta za svemirsku tehnologiju u Ruskoj federaciji, razvio je tehnologiju baziranu na krutoj tvari sačinjenoj od kalijevih soli, koja se transformira u brzo ekspandirajući aerosol - plinovito raspršeno kruto sredstvo za gašenje vatre.
 • Gašenje aerosolom pokazalo je brojne komparativne prednosti pred drugim tehnologijama koje su uvedene kao alternativa zabranjenom Halonu.

FirePro generatori aerosola za gašenje požara koriste aktivnu tvar, koja se nakon aktiviranja pretvara u brzo ekspandirajući i vrlo aktivan i učinkovit aerosol za gašenje vatre.

Princip gašenja

FirePro tehnologija, gasi požar prekidanjem kemijske lančane reakcije u procesu gorenja vezivanjem slobodnih radikala. Čestice kalijevih spojeva mikronske veličine (aerosol) ostaju raspršene u prostoru relativno dugo vremena, što im omogućuje slobodno širenje prostorom zbog prirodnog strujanja izazvanog gorenjem. Ovo pojačava učinkovitost procesa gašenja.

tetraedar_pozara

Pricip gašenja požara FirePro generatorima aerosola kroz 4 faze:

 1. Kod tipičnog požara, atomi i dijelovi nestabilnih slobodnih radikala stupaju u međusobne kemijske reakcije uz prisustvo kisika. To traje dok se ne iscrpi goriva tvar ili se požar ne ugasi djelovanjem neke od gore spomenutih metoda gašenja

  Check
 2. Prilikom aktivacije FirePro generatora aerosola njihova čvrsta smjesa se pretvara u aerosol čiji sadržaj u većini čine kalijeve soli (K2CO3) te H2O, N2 i CO2.

  Check
 3. Plinovita svojstva 3D čestica aerosola olakšavaju i ubrzavaju njihovu raspodjelu u prostoru koja nastaje kao posljedica strujanja prilikom gorenja. Čestice kalijevih soli su veličine nekoliko mikrometara koje su raspršene u obliku inerntog plina, te imaju vrlo visok odnos površine djelovanja i mase što daje veću efikasnost i smanjuje potrebne količine aktivne tvari.

  Check
 4. Prilikom reakcije aerosola s plamenom dolazi do raspadanja molekula kalijevih soli K2CO3 i oslobađanja kalijevih radikala (K*). Isti se vezuju s ostalim slobodnim radikalima iz plamena (hidroksilima) stvarajući stabilne negorive spojeve kao što je KOH. Ta kemijska reakcija gasi požar bez oduzimanja kisika.

  Check

Ekskluzivni uvoznik i distributer FirePro proizvoda za gašenje požara za područja Hrvatske, BiH, Slovenije i Crne Gore!

Sustav gašenja

Sustav za gašenje požara FirePro generatorima aerosola (sastavljen od jednog ili više generatora) može se koristiti za zaštitu prostora malih volumena (veličine kubnog metra i manje) i većih (tisuće kubnih metara, primjerice skladišta ili arhive). U osnovi sustav čine jedna ili više jedinica (generatora) različitih veličina (za različite volumene štićenog prostora) koji se mogu koristiti pojedinačno ili više njih istovremeno, kako za lokaliziranu zaštitu, tako i za sustave s potpunim ispunjenjem prostora.

Ove instalacije se mogu primjeniti kao tipski i kao modularni sustav; svaki generator je certificiran za zaštitu danog volumena i definira najveći volumen štićenog prostora; kada volumen štićenog prostora prelazi definiranu vrijednost za jedan generator montira se veći broj generatora, s obzirom na njihovu jediničnu pokrivenost.

FirePro generatori aerosola, instalirani pojedinačno ili povezani u grupu mogu se aktivirati na više načina. Ručno ili automatski, termičkom i/ili električnom pobudom, a u slučaju otkazivanja ili kvara na svim sustavima aktivacije, ne mogu zatajiti jer se aktiviraju samostalno dostizanjem temperaturnog praga aktivne tvari (300° C). Ručni modeli se mogu ručno aktivarati i ubaciti u požarište. Sustav automatske aktivacije može biti ostvaren od strane centrale za gašenje požara, odnosno od strane termičkog aktuatora.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte!

Primjena

FirePro generatori aerosola su predviđeni prije svega za gašenje požara u zatvorenom prostoru i to požara čvrstih materijala (elektro instalacija i elektronički sklopovi, drvo, papir, kompozitni materijal, tekstil, plastika i sl.), zatim kod požara tekućih zapaljivih materijala (nafta i naftni derivati, alkoholi, smole i sl.) i požara zapaljivih plinova. Primjena ove tehnologije gašenja moguća je i na mjestima gdje se očekuju uređaji pod naponom, a testni rezultati su pokazali da se ponaša kao dielektrik (izolator) do 75 kV, posebno je preporučljiv na mjestima gdje se nalaze razni električki uređaji i preklopnici, transformatori s uljem, kablovski tuneli, transformatorske i distributivne stanice, prijevozna sredstva, strojarnice i sl.

 • Industrija
 • Pomorstvo
 • Automobili
 • Zrakoplovi
 • Banke
 • Računala
 • Elektronika
 • Transport
 • Kućanstva
 • Arhive
 • Skladišta
 • Vojska
 • Profesionalne vatrogasne brigade
 • Prostori s eksplozivnom atmosferom

FirePro je potpuno zeleni proizvod - potpuno je neškodljiv za ljude, životinje, biljke, mikroorganizme, opremu i okolinu

Zašto FirePro

FirePro Efikasnost i učinkovitost

Usporedba aktivnih tvari:

 • 4 x efikasniji od Halona 1301
 • 6 x efikasniji od FM-200
 • 7.5 X efikasniji od FE-13
 • 15.5 X efikasniji CO2
 • 40 X efikasniji od inertnih plinova
sustav za gasenje pozara firepro

Prednosti tehnologije

Za projektante

 • Jednostavan sustav
 • Modularan
 • Aktivacija ne može zakazati
 • Mogućnost zaštite prostora koji se prije nisu mogli štititi
sustav za gasenje pozara firepro

Za klijente

 • Ne zauzima prostor kao posude pod tlakom
 • Bez ispitivanja posuda pod tlakom
 • Certificirani životni vijek 15 godina
 • Sigurno za ljude i okoliš

Za instalatere

 • Nema ispitivanja zrakopropusnosti
 • Jednostavna i brza montaža
 • Bez cjevovoda
Tehnologija budućnosti

Prema smjernicama Europske unije iz 2007. g. svi mediji za gašenje na bazi halokarbonskih plinova (HFC) među kojima je i FM-200 napuštaju se i zabranjuju za upotrebu nakon 2010. g.! FirePro generatori aerosola su tehnologija budućnosti ne samo zbog svojih komparativnih prednosti nego i zbog trenutno važećih zakonskih normi.

Kompaktnost

EFIKASNIJI SU I AKTIVNIJI od bilo kojeg postojećeg konvencionalnog sustava. Već 40-90 grama aktivne tvari u FirePro Generatoru aerosola za gašenje požara dovoljno je za zaštitu 1m3prostora u usporedbi sa 200-300 grama Halona, 400 ili više grama drugih halokarbonskih plinova ili 700-1500 grama CO2. Ujedno, FirePro omogućava gašenje požara na mjestima koja se do sada nisu mogla štititi, zahvaljujući modelima malih internih generatora za lokalnu zaštitu unutar uređaja.

Ekološki utjecaj i neškodljivost

FirePro e potpuno zeleni proizvod – ne oštećuje ozonski sloj, ne utječe na globalno zatopljenje, potpuno je neškodljiv za ljude, životinje, biljke, mikroorganizme, opremu i okolinu, gasi bez oduzimanja kisika, nije korozivan te nema nikakvih ograničenja ni posebnih uvjeta i troškova deponiranja po isteku životnog vijeka.


Bez tlačnih posuda

FirePro generatori aerosola nisu pod tlakom i samim time mogu biti u blizini, ili još bolje u središtu požara bez ikakve opasnosti (za razliku od drugih medija, koji se nalaze u bocama pod tlakom i samim time podliježu svim ograničenjima kod upotrebe zbog temperature i tlaka).

Ekonomičnost uštede

FirePro donosi brojne i značajne uštede u svim fazama korištenja: od projektiranja do održavanja i demontaže.

 • projektiranje 
  •  nije više potreban strojarski projekt
  • nije više potreban arhitektonski projekt strojarnice ili spremišta za boce
 •   instalacija i montaža
  •  jednostavna, brza i jeftina montaža bez cijevi, tlačnih boca, mlaznica, ventila…
  •   jednostavna, brza i jeftina zamjena na licu mjesta nakon upotrebe…
  •   ušteda prostora zbog malih dimenzija
 •   eksploatacija i održavanje
  •   opcija selektivne aktivacije i aktivacije unutar uređaja umjesto cijelog sustava
  • jednostavno, brzo i jeftino održavanje (praktično samo elektro-instalacija)
  •  nema troškova tlačne probe i dopunjavanja medija
  •   dug životni vijek (min. 15 g u sobnim uvjetima)
  •  nema troškova deponiranja nakon isteka trajanja
  •   estetski ugodna izvedba bez cijevi, boca, bez bušenja zidova, stropova, podova
Pouzdanost

generatori aerosola za gašenje požara zbog manjeg broja komponenti i nepostojanja mehaničkih dijelova imaju povećanu pouzdanost ukupnog sustava. Ujedno, zbog samoaktivacije na 300 C stupnjeva, FirePro generatori aerosola su potpuno neovisni o vanjskom izvoru električnog napajanja ili tlaka te ne mogu zatajiti čak ni u slučaju kvara na svim sustavima za aktivaciju!

Modularnost

Proširenje FirePro sustava zbog npr. proširenja prostora ili zbog promjene uvjeta ili zahtjeva za gašenje, moguće je izvesti brzo, jednostavno, i jeftino, ne ometajući pri tome ostale aktivnosti u prostoru.

5 godišnje jamstvo

Na sve FirePro generatore dajemo 5 godina jamstva.